01/04/2020

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Во музејската колекција се среќаваат најрепрезенатативните предмети од македонското културно наследство

Националната установа Музеј на Македонија е еден од најстарите музеи во државата, чии збирки се формирале на почетокот на 20 век. Музејот е од комплексен тип во кој се чува, конзервира, обработува и презентира културно-историското наследство на Македонија од праисторијата до денес, обединувајќи збирки од областа на археологијата, етнологијата, историјата и историјата на уметноста.
Површина:
10.000 м2/6000 м2 изложбен простор
Работно време:

Вторник - Петок: 09:00 - 17:00
Сабота: 09:00-15:00
Недела: 09:00-13:00

Цена на билет:
Актуелности: Денови на Крале Марко 15 мај 2010
Реткости:

Во музејската колекција се среќаваат најрепрезенатативните предмети од македонското културно наследство

Регион: Скопје
Стартно место:

Рута: видео материјал за излозбата

Внимание: Во рамките на Музејот е и Куршумли-ан, споменик на културата од средината на 16 век, во кој се презентирани камени споменици-лапидариум. Овој простор многу често се користи за музички, театарски и изложбени настани во културниот живот на Скопје.

Варијанта А: археолошка галерија

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 

Return