16/01/2019
 

Почитувани произведувачи на сувенири,

Порталот KINGMARKOLAND има желба и можност сите оргинални, автентични, уникатни, рачно изрaботени сувенири од сите делови на Македонија успешно да ги престави и понуди на продажба, со што тие ќе бидат достапни ширум светот!

Како една од основните задачи на порталот е формирање на инфо центар за производителите на сувенири, кој ќе садржи:

  • Детален опис на сoработка, потребна документацијa и постојан конкурс за понуда на сувенири.
  • Информацијa за потребни документи, прописи, права и обврски, саемски и други манифестации, новости.
  • Програма за маркетиншка поддршкa за најдобрите сувенири.

Пријава на contact@kralemarko.org.mk

Пријава на изработувач на сувенир

Лични податоци

 

Име и презиме

 

Матичен број

 

Жиро сметка

 

Даночен број

 

Банка

 

Адреса (место, улица, број)

 

Телефон

 

E-mail

 

Сувенир

 

Материјал од кој е изработен

 

Димензија

 

Цена

 

Сертификат

 

Напомена пријава за 1 сувенир

Return