25/09/2020
ПРИЛЕП- Долината на кралевите

Прилеп е по Атина, на второ место со најмногу ископини на км2

Трескавец e местото каде „трескаат ровји", со неверојатен магнетизам кога ќе го забележите меѓу карпите. Да го заштитат манастирот од громови, монасите поставиле златно јаболко на највисоката точка, на врвот  Златоврв.  Во Зрзе е откриена неолитска населба со континуитет на живот од бронзено време, сите фази од раната антика до 6 век, работилници за метал, како и фазата за користењето на природната карпа од 9 до 18 век.
Непознати приказни:
Во шведската тврдина во Бирка се пронајдени византиски пари, оружје, предмети донесени од јужните делови на Европа. Хипотезата е дека шведски војници се инспирирале од византиската градителска уметност на Марковите кули, и ги пренеле идеите во нордискиот регион.
Да потсетиме:
Гранитите интрудирале во гнајсеви пред 720 милиони г.
VI-V в.п.н.е, Гробницата, с. Бонче.
II и IV век Заград  голема населба од урбан карактер.
1014 Во Прилеп доаѓа цар Самоил.
XII/XIII век, изграден Феудалниот двор.
1371 Прилеп станал престолнина и кралски град.
2000 "Маркови Кули", културен предел.
2004 ставен на привремената листа на УНЕСКО.
Мермерите од Сивец користени во Стибера, Хераклеа, Стоби.
Корунд (Al203), еден од најбараните рубини.
По Атина, место со најмногу ископини на км2
Нема фамилија која нема својот
Пиво фест   2011 најпозната манифестација.

  

                                              Збратимени градови


Општи податоци:
650            м.н.в.
41º21'22"    с.г.ш.
21º35'07"    и.г.д.
Жители:
73351
19 декември:
Св. Никола

Археолошки локалитети
Eзеро:

Прилепско езеро на Ореовечка река.
Музеј на тутунот:
1973 со 1700 експонати
Мечкари- Карневал:
200 годишна обредна активност на прочка.
Прилепско културно лето
Мариово
:

Финско туристичко село

Клисура:
Скочивир
Крушево:
највисок град на Балканот.
Цркви:
77, за секоја фамилија  по една.

контакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
www.prilep.gov.mk

www.makedonskakuka.com/


 Испечати
 
Return