25/09/2020

ОХРИД - Божја светлина

1980 културно-историска и природна вредност, евидентирана во УНЕСКО.

Настанувањето на Лихнидoс што во превод значи Божја светлина, се поврзува со легендата за Фениќанецот Кадмо кој прогонет од Теба пребегал кај Енхелејците и на брегот го основал градот.  
Непознати приказни:
Драхан бил еден од морнарите кај Колумбо, Индијанците го нарекле "Големиот Арон". Какви овластувања имал во третата експедиција, најдобро зборува податокот дека Венецуела ја крстил токму "учениот од Венеција". А двата острови и денес ги носат имиња Лаихнида. На четвртиот поход "кон Индија", главен заповедник бил токму охриѓанецот.

Да потсетиме:

150 археолошки локалитети, 10 стари базилики, 365 цркви, над 2000 м2 фрескоживопис, над 1000 икони од 11-19 век.
4/10 милиони години, најстаро езеро во Европа.
X-VIII в.п.н.е, први неолитски населби.
VI-V в.п.н.е, требенишката некропола.
IV в.п.н.е, освоен од Филип Втори Македонски.
IX и X век центар на писменост, 3500 ученци.
979-1014 престолнина на Самоиловата држава.
1516 Прв музеј, со сопствен печат, сместен во Имаретот.
1860 Григор Прличе, Сердарот, ловороносец во Атина.
1890 Основано македонско училиште во градот.
1921 Kамбана  на „Св. Кл. Охридски“подарок од М. Пупин.
1922 Пуштена железничка линија  Скопје  - Охрид
1961 културна престолнина-Охридско лето
1980 евидентирана во УНЕСКО.
2002 откриена е златната посмртна маска.
2002 единствена рачна изработка на хартија на Балкан.
2006,29 мај, поставен споменик на A Den Doolaard 
2008 Атанас Талевски (17.12.1954 - 27.06.2008)
2008 Музеј на вода Миќов град
Јагулата се мрести во Саргасово море.
Ohrid spongia rotunda  е реликт и ендемик.
Salmo Letnicа, живее исклучиво во Охридско Езеро.
Од крлушта на плашица се изработува емулзија за бисер.
Белвицата не успеле да ја оплодат по вештачки пат.

                                Збратимени градови


Општи податоци:
695        м.н.в.
41º07'    с.г.ш.
20º48'    и.г.д.
Жители:
55749
8 декември:
Св.Климент Охридски

заштитник на градот
легенди за св. Наум
Тектонско езеро:
ширина          14,8 км
должина        30,8 км
длабочина     289  м
провидност      25  м
површина       358 км2
17 автохтони видови,
80 извори кај Св. Наум,
истекува во Црни Дрим.
Билјанини извори:
Студеничко блато
21 мај:
Ден на езерото
20 јануари:
Ден на рибарите
Охридско лето
Галичица:
Национален парк
Цркви:
365 цркви-
по една за секој ден.
Охридски плажи
И ова е Охрид
Ѓомлезијада

контакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 

www.ohrid.gov.mk


 Испечати

Return