Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Адресар
Факултет за туризам
Адреса:
Партизански одреди 99,
1000 Скопје,
Macedonia
Телефон: 389 23093209
Факс: 389 23093213
Веб сајт: http://www.fts.edu.mk
Контакт

Факултет за туризам. Аце Миленковски
milenkovskiace@yahoo.com
Декан
Опис за компанијата
туризам
Опис за продукт
кадар во туризам

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved