Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Адресар
Хотел Дион
Адреса:
Градски базен бб ,
7500 Прилеп,
Macedonia
Телефон: 389 048430965
Факс: 389 048420851
Веб сајт: www.hoteldion.com.mk
Контакт

„Маркови Кули“ - ДООЕЛ . Борис Темоски
markovikuli@hotmail.com
Директор
Опис за компанијата
Друштво за трговија, градежништво и услуги, Борис Темоски “МАРКОВИ КУЛИ” ДООЕЛ
Опис за продукт
а располагање Ви ги ставаме нашите капацитети од ресторанот кој располага со две сали, плус една погодна за организирање на предавања, конференции, семинари и слично, потоа нашите капацитети од Хотел Дион кој располага со 10 соби, двокреветни, трокреветни

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved