Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Адресар
Јасен
Адреса:
11 Октомври 23 а,
1000 Скопје,
Zaire
Телефон: 389 23115016
Факс: 23239019
Веб сајт: www.jasen.com.mk
Контакт

Јасен. Михаил Малахов
jp.jasen@gmail.com
Директор
Опис за компанијата
Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје
Опис за продукт
лов фотсафари велосипедизам пешачење еко туризам риболов автокамп сплавови надгледување птици

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved