Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

СРЕДНОВЕКОВНИ ЦРКВИ

550.000 кози заклани во 1948 година по таканаречениот "Лазов закон".

ФЕСТИВАЛ СРЕДНОВЕКОВЕН ОХРИД

Кај Македонците, постои верување дека имало три сонца, но змијата ги испила другите две

По априлските грмотевици, нема веќе да има мраз. Ако Благовец е сончев, годината ќе биде родна.

Македонскиот кинески ѕид познат под името „Ѓаволски ѕид“. Неговата 500м. должина, 12м. височина и 2м.  ширина во близина на Свети Николе

Во Македонија има 16 видови змии, а на целиот Балкански Полуостров има 21 вид.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved