Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Свети Трипун Говрлево

Неолитската скелетна прегратка е доказ за љубов кон варовничкиот рид и материјален доказ за љубовта на луѓето од овие простори кон култот на свети Трифун.

Kоскените остатоци се доминантен варовник и единствениот доказ за физичкото човеково постоење низ историјата. Значи, коската, односно варовникот, се истите од кои е создаден ридот Свети Трифун во Говрлево. Неолитската скелетна прегратка е доказ за љубов кон варовничкиот рид и материјален доказ за љубовта на луѓето од овие простори кон култот на свети Трифун.

Површина:
256 км2
Број на жители:

малку домаќинства.

Време: 14 февруари, Свети Трипун
Н. висина: 585 м.
Пр. реткости :

Археолошки локалитет

Регион: Скопје
Стартно место: Сушица

Рута: Сушица, Говрлево, манастир Свети Трифун

Внимание: Виното е симбол на Исусовата крв, кој се прима на причест заедно со лебот, симболот на Исусовото тело.
Тура:  Добредојден секој, со опасност да биде "залиен вино".

Варијанта А: На овој ден традиционално се собира семејствотo и се  пече пита под вршник и се пие вино и ракија. Откако ќе се "загреат", сите заедно одат во лозјето и го започнуваат кроењето на лозниците, со желби за берикет и плодна година. Обичаите кои се изведуваат на овој ден се разликуваат по региони.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved