Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
ТРПЕИЦА - Бермудски триаголник

Тука се спојуваат сите убавини на едно место: бистра вода, мистични плажи,  автентични ресторани, највкусно ѓомлезе...Иметото на селото доаѓа од зборот “трпеза”, аџиите кои, додека оделе кон Свети Наум, застанувале во селото и им оддавале почит на аскетите преку поставување на трпеза

Тука се спојуваат сите убавини на едно место: бистра вода, мистични плажи,  автентични ресторани, највкусно ѓомлезе...Иметото на селото доаѓа од зборот “трпеза”, аџиите кои, додека оделе кон Свети Наум, застанувале во селото и им оддавале почит на аскетите преку поставување на трпеза.
Интересни места:
Во стрмиот рид над заумскиот засек живееле двајца браќа. Едниот имал многу овци, а другиот само една коза. Една квечерина се скарале околу "пасиштето". Караницата прераснала во тепачка. Алата од Галичица ги зафатила и ги влечкала до брегот, разбивајќи ги од црвената карпа што и ден денес се гледа на средина на "Бермудски триаголник". Крвавиот камен - така се вика карпата - стои како вечен спомен на караницата на браќата.

Еден од најатрактивните локалитети во близина е Надол, попознат како Заливот на Прчот. За ова место, каде се пронајдени артефакти од бронзеното време, е врзана интересна локална легенда. Во заливот, кој е многу стрмен, редовно доаѓало стадо кози, предводено од единствениот прч во стадото, за да пие вода од езерото. Најубавата коза од стадото се лизнала и паднала во длабоката вода и се удавила. Прчот, според локалните приказни, доаѓал на тоа место секој ден. Така заливот го добил името.
Да потсетиме:
10 милиони години, најстаро езеро во Европа.
X-VIII в.п.н.е, први неолитски населби.
IX и X век центар на писменост, 3500 ученци.
1980 културно-историска и природна вредност, евидентирана во УНЕСКО.
Јагулата се мрести во Саргасово море и по трогодишно патување се враќа во охридските води.
Слатководниот тркалезен сунѓер е природно богаство на овие води.
Salmo Letnica, е еднемска форма која живее исклучиво во Охридско Езеро.


Општи податоци:
695        м.н.в.
41º07'    с.г.ш.
20º48'    и.г.д.

Тектонско езеро:
ширина          14,8 км
должина        30,8 км
длабочина     289  м
провидност      25  м
површина       358 км2
17 автохтони видови,
80 извори кај Св. Наум,
истекува во Црни Дрим.
21 мај:
Ден на езерото
20 јануари:
Ден на рибарите
Галичица:
Национален парк-
1958г.

Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com


 Испечати
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved