Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

ГАЛЕРИЈА НА ИКОНИ ОХРИД

Осум вредни икони ќе бидат дел од големата изложба која ќе биде поставена во Кралската Академија на уметностите во Лондон од 25.9.2008/22.3.2009.

Во музејскиот комплекс на црквата Света Богородица Перивлепта (Свети Климент) се наоѓа Галеријата на охридски икони.  Колекцијата опфаќа повеќе икони, но околу 30-тина од нив се оценети како врвни уметнички дела, кои се создавани во еден подолг период од XI до XIX век.

Работно време:
Цена на влезница:

 

Временски период: XI - XIX век.
Најстара икона: Свети четириесет маченици
Реткост:

една од ретките на оваа тема во византиско сликарство.

Регион: Охрид
Стартно место: црква Света Богородица Перивлепта

Рута: Музејски комплекс на црквата Света Богородица Перивлепта (Свети Климент) и Галерија на охридски икони.

Внимание: Посебно место во оваа колекција заземаат литиските икони, сликани од обете страни, кои импресионираат со пластичната обработка дополнета со содржината на внатрешниот живот на светите лица, икони кои ги покажуваат многуте високи квалитети на непознатите зографи - иконописци.

Варијанта А: Осум вредни икони ќе бидат дел од големата изложба која ќе биде поставена во Кралската Академија на уметностите во Лондон од 25.9.2008/22.3.2009.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved