Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Специфичен масивен објект од глина(со габарит од 1м.) кој е органски поврзан со подот, има облик на клупа за седење. И покрај тоа што науката не дава дефинитивен одговор, постојат показатели дека се работи за култно-утилитарен објект, поврзан со технологијата на приготвување на лебот, од мелење на зрното преку месењето на квасецот до печењето, која изгледа уште во неолитот, како впрочем и до скоро во фолклорот, подеднакво носела и утилитарен и обредно магиски карактер.http://www.ii.edu.mk/predmeti/mm/20052006/mmproekti/Skopje_Muzej_kameno_vreme/pecka.htm

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved