Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Во музејската колекција се среќаваат најрепрезенатативните предмети од македонското културно наследство

Националната установа Музеј на Македонија е еден од најстарите музеи во државата, чии збирки се формирале на почетокот на 20 век. Музејот е од комплексен тип во кој се чува, конзервира, обработува и презентира културно-историското наследство на Македонија од праисторијата до денес, обединувајќи збирки од областа на археологијата, етнологијата, историјата и историјата на уметноста.
Површина:
10.000 м2/6000 м2 изложбен простор
Работно време:

Вторник - Петок: 09:00 - 17:00
Сабота: 09:00-15:00
Недела: 09:00-13:00

Цена на билет:
Актуелности: Денови на Крале Марко 15 мај 2010
Реткости:

Во музејската колекција се среќаваат најрепрезенатативните предмети од македонското културно наследство

Регион: Скопје
Стартно место:

Рута: видео материјал за излозбата

Внимание: Во рамките на Музејот е и Куршумли-ан, споменик на културата од средината на 16 век, во кој се презентирани камени споменици-лапидариум. Овој простор многу често се користи за музички, театарски и изложбени настани во културниот живот на Скопје.

Варијанта А: археолошка галерија

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved