Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

За случувањата во Македонија

секаде свадбите се прават од есента до пролетта, обичаите се скоро исти, но само во тој крај - мијачкиот, свадбите се одржуваат во лето во пуката горештина.

Македонија живее интензивен културен живот.

Преку карневалските ритуали исполнети со симболика, необичен израз и оригинален хумор, со векови се  „игра“ животот, се коментира реалноста и секојдневието, се одбележуваат природните циклуси, љубовта, се празнува постоењето...

Но, освен традиционалните карневали, манифестации и фестивали, во Македонија редовно се организираат случувања кои зборуваат за еден современ и жив набој за творење.

Уметноста е иманенетна на овој простор, а потребата на авторот да комуницира со другиот, со публиката, го полни календарот со културни настани кои нудат вистинско интелектуално и емотивно збогатување.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved