Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Седум јунаци и Арапин

Средба срете Марко Прилепчанец,
Средба срете низ Косово поле,
Тамо прави седумдест манастир,
Без везиров и без царев изан,
От там ојде на широко Скопје,
Тамо фати манастир да праве,
Манастир праве свети Димитрја.
Кога Марко направи манастир,
Ми се пречу во града Стамбола,
Во Стамбола до султан Мурата:
„Султан Мурат си кладе телјали.
Телал личе из града Стамбола:
"Дал чуете Турци и рајате!
Што настанал делибаша Марко,
Што ми сет тиа чудби от него!

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved