Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
Денови на Крале Марко  - традицијата живее

манифестацијата ќе понуди многу забава каде гледачите ќе бидат исто толку активни колку и учесниците

Манифестацијата Денови на Крале Марко се одржува во Скопје, посветена  на  Крале Марко . На современ и интересен начин се презентираат животот и делата на овој историски и епски лик, се популаризира средновековието и се подига свеста за значењето и потребата од афирмација и зачувување на вредностите од македонската историја и духовно наследство.

Времетраење: 10-20 часот
Број на посетители:

неограничен

Време: 17 МАЈ
Манифестација: Средновековен декор и случување.
Пр. реткост:

недопрена природа

Регион: Стара чаршија
Стартно место: Скопје

Рута: од центар преку мостот во Старата чаршија

Внимание: Можност да  се купуваат сувенири.
Тура:  Добредојден секој со опасност да биде "залиен со ракија, црвено вино, пиво  и необични сознанија".

Варијанта А: Со помош на вештината на некој од најдобрите изработувачи на сувенири, музика, детски цртежи, дегустација на пијалоци и храна Крале Марко,  избор на најлик на Крале Марко, средновекови спортски натпреварувања, најдобра фотографија,  манифестацијата ќе понуди многу забава каде гледачите ќе бидат исто толку активни колку и учесниците.

Информации
Испечати 

Фото мапа

Фотогалерија

Информации за патувањето
Како да стигнете
Побарајте водич
Побарајте сувенир
Можност за посета

Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved