Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Прилепски мечкари

Прилепчани им плаќаат на “мечкарите“ за да си го откупат сопствениот живот.

Карневалот е касапски празник, токму затоа заштитен знак е мечкарската маска. Мечкарите се демони на претците и плодност за живите и мртвите. Сите носат стапови, ѕвонци и клопотарци. Со зурли и тапани во недела ги посетуваат сите касапски фамилии. Прилепчани им плаќаат на “мечкарите“ за да си го откупат сопствениот живот. Касапите наредниот ден се собираат на касапски посен грав за да си ги ,,измијат гревовите,, што ги направиле на прочка. 

Површина:
35 км2
Број на жители:

76768, 29.651 домаќинства.

Време: Прочка.
Н. висина: 550-700 м.
Пр. реткости :

Маркови кули

Регион: Пелагониски масив.
Стартно место: на плоштад 

Рута: Плоштад, Св. Архангел Михаил, Маркови кули.

Внимание: На тој ден нема пристојно однесување..
Тура:  Добредојден секој, со опасност да биде "залиен со ракија и црвено вино".

Варијанта А: Град на Сонцето, ова комбинација на природно и културно богаство е причина да се внесе во регистар на УНЕСКО. Во манастирскиот простор до скалите наидувате на извор со Целебна вода, која никогаш не го намалува нивото, посветена е на Богородица Балаклија, и на Голем петок доаѓа многу народ на поклонение, зима од оваа вода за благослов на својот дом. Веднаш под црквата се наоѓа пештерскиот отвор во кој се  фреските на св. Архангел од 11в. живописани на малтерисна карпа. На влезот се забележува  /писание за смрта/  ракопис  на кирилско писмо од 996 г.

Информации
>> Испечати

>> Фото мапа

>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025  

www.prilep.gov.mk

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved