Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
МУЗЕЈ НА ГРАД ПРИЛЕП

праисториската населба Трештена стена во Мариово
Постојаната археолошка поставка со изложени предмети од истражувањата, предмети од коски, керамика, мермер, метал, монети. Во тек се истражувања на античкиот град Стибера и на праисториската населба Трештена стена во Мариово. Стручните екипи, освен ископувања, вршат и конзерваторско реставраторски работи.

Површина:
180 км2
Работно време:

07.00-15.00

Цена на билет: -
Н. висина: 650 м.
Арх. реткости :

Праисториска населба  од енолит

Регион: Прилеп.

Рута: "Прошетка низ минатото" постојана поставка-периодот од Праисторија до 20 век.

Внимание: Нe заборавете да се качите на Маркови кули.
Тура: Не заборавајте дека Прилеп е на второ место, после Атина, по број на археолошки локалитети на м2

Варијанта А:  Стибера е антички град со континуиран живот од 3 в.п.н.е. до 3 в.н.е. Позначајни открита се храмот на божицата Тихе, заштитничка на градот, ран римски период и Гимназионот. Се претпоставува дека во неговиот процут живееле 20.000 жители. Од откриените мермерни статуи дел се во музејот, дел во Скопје и Белград.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
www.prilep.gov.mk
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved