Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав денПовеќе информации за Скопје и водичи на www.tss.mk

Располагаме со водичи на следниве јазици: Англиски,Чешки, Српски, Хрватски.
Во договор можеме да обезбедиме и водичи на: Германски, Француски, Руски, Грчки, Бугарски, Италијански, Шпански,


 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved