Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Внимание...љубопитност
Pažnja...znatiželjnost

Да би треснал треснатику. Колку шо су го видела, толку сонце да го виде
Бапки да му излезат на очите Да ти излезе ељмеџето.
Да се мааш на мостот. Буниште да го затрупа.
Камен да јаде та да се најаде. Жаби да му лазаат по меот
Риба да го глтне Огин да го запале, вода да го однесе
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved