Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

МАРКО
 
Од времето, ка се курдиса  дуљата, у Баница, у Делуп, имаше царо Дело, а на Неолани Коста Леро, а на Костур Беле Костурјанче, а у Прилеп Марко.

Тија беа тогај бекрија царој; тија беа јунаци на р’ка, пушка немаше тогај. Јунаци коа се бијаа, со боздогана се бијаа: триста оки железо.

Отка се расипаа вија царој, остана тој Марко на та сетина. Отиде на Стамбол Марко: се фати от Турците: го фрлиа у кулата н’тре да го изеде гушчеро.

Вели Марко на гушчеро: - Цел на едн’ж не ме лапнувај: "На коленото да тиа дам, да ме лапниш, да ме јадиш помалко”. А со коленото Марко го испара гушчеро. Од дупките на кулата една баба му носела леп на Марка.

 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved