Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

МУЗЕЈ НА ВОДА ОХРИД

Музејот на вода е составен од неколку објекти. Во него се успешно споени неолитот, римското време и сегашноста. Преку Градиште е влезот во овој нов локалитет. Тука е распослана населбата од римско време. Преку таканарачената римска патека се слегува до брегот каде што од камен е изграден пристапниот објект. Во осум куќи што лежат врз дрвена платформа на колци, кои влегуваат во длабочините на Охридското Езеро, е претставен животот на луѓето кои живееле на овие простори од 1.200 до 7000 г. п. н. e.

Површина:

 

Работно време:

07.00-15.00 

Цена на билет:

Актуености:

Изложба од ископувањата на локалитетот

Реткости:

Праисториски Охрид од 1.200-7000 г. п. н. e.

Регион:

Охрид - Градиште

Стартно место:

Рута: „Прошетка низ минатото“ постојана поставка-периодот од Праисторија до Римски период.

Внимание: Многу ретко се презентирани вакви населби. Исклучителноста на оваа населба е во тоа што таа лежи врз езерото. Најдалеку за две години ќе биде реконструирана целосно таа населба со 25 куќи, со што, всушност, ќе се добие еден мал праисториски град во Охрид.

Варијанта А: На едно место има огниште, на друго се послани кожи и сламарки за спиење, потаму има фурни за печење леб. Така изгледа внатрешноста и околината околу куќите. „Заливот на коските“ е отворен во текот на целата година, а гостите ги пречекува експерт. Животот од праисторијата на овие простори се доловува и со котлињата, грнињата и другите археолошки керамички предмети извадени од дното на езерото.

Информации

>> Испечати

>> Фотомапа

>> Фотогалерија

Информации за патувањето

>> Како да стигнете

>> Побарајте водич

>> Побарајте сувенир

Можност за посета

Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved