Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ

Музејот има фосили со старост од 550 милиона години, единствен минерал- Македонит, 220 примероци риби, 213 вида птици, 130 преперирани цицачи  

Површина:

1.400 м2 со витрини и диорами, 270.967 примероци на дива флора и фауна, фосили и карпи, 4.298 примероци се постојано изложени.

Работно време:

Секој ден освен понеделник:
09:00 - 16:00

Изложба:

сеќавања
8 декември 1889 - 17 мај 1959

Актуелности:

Минерали, карпи, фосили, растенија, безрбетници, инсекти, риби, птици, влечуги, водоземци и цицачи.

Реткости:

Музејот има фосили со старост од 550 милиона години, единствен минерал- Македонит, 220 примероци риби, 213 вида птици, 130 преперирани цицачи .

Адреса:

Булевар Иленден бб, Скопје

Напомена:

Водич за изложбата со однапред договорени групи.

Рута: Изложбените салони од настанок до денес.

Внимание: Во зоолошката градина има вкупно 251 птици, 219 цицачи од 38 видови и 11 влекачи од 9 видови.

Варијанта А: Универзален вертикален сончев часовник, единствен од ваков тип во светот. Карактеристично за овој универзален мерач на времето е тоа што може да биде поставен на која и да е географска ширина и должина, а сепак да покажува точно време. На него може да се отчитува реалното физичко време со точност од плус или минус 15 минути.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
E-Mail: contact@kralemarko.org.mk
Повеќе информации:
www.kralemarko.org.mk 
http://prirodonaucen.com.mk/
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved