Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

МАРКО СЕ ЖЕНИ СО САМОВИЛА
 
Зе Марко жена самовила. Отиде на планината, дека перат тија. Бендиса една жена: му и зе кошулите и не можи без кошули  да се скрије, и зе. Се стана со неа, му роди дете. Се радува Марко оти дете има му велиу на самовилата:   

_   Едно самовилско оро да играш!

–   Дај ми кошулата, вели, самовилско оро да играм.

–   Да ти дам кошулата, рече, ама ти ќе побегниш.

–   Ако ти е стра, вели, закакај пенџерите да нема дупка.

Сетне му а даде тој кошулата за да игра. Та  скокна  едн’ж,  два п’ти и од оџако – фли – излезе. Му вели на Марко:

–   За мене не ти е жал, ама за детето не ти е жал да го остај ?

Марко пак една кобила имал, му вели на кобилата да а цица дај на детето. Милош Кобилош го викаје. Ама мајката побегна.

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved