Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Традиционални карневали и манифестации во Македонија
Tradicionalni karnevali imanifestacije u Makedoniji


ВЕВЧАНСКИ КАРНЕВАЛ 13 ЈАНУАРИ СТРУШКО

ВОДИЦИ
БАДНИК СКОПЈЕ СВЕТИ ТРИПУН 14 ФЕВРУАРИ
СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ, СЕ ОДРЖУВА НА ТРИМЕРИ, СЕ СПОМНУВА ОД 1670 Г ГАЛИЧКА СВАДБА НА ПЕТРОВДЕН ОД 1962 Г
ДЕНОВИ НА КРАЛЕ МАРКО 17 МАЈ БИТОЛСКИ МОНМАРТР  ОД 1982 СЕКОЈ 24-25 МАЈ
10 ДЕНА КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА - ИЛИНДЕН ВИНСКИ КАРНЕВАЛ КАВАДАРЦИ 5-7 СЕПТЕМВРИ
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved