Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

Страста на освојувањето...авантури
Strasti osvajanja...avantura

МАТКА СКОПСКО ПЕТЕЛ КАЈ ШИШЕВСКИ МАНАСТИР МАТКА СКОПСКО
МАТКА СКОПСКО Мост ми ѕидаја девет мајстора
ВО АВАНТУРА ПО ВОДИТЕ НА ЕЗЕРО МАТКА СКОПСКО Легендата вели дека ѓаволот за една ноќ се обидел да ја прегради реката Брегалница и да го поплави Овче поле. Но во тоа не успеал бидејќи го попречил Бог
ОД ДЕБАР КОН МАВРОВО 1975 СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО КАЈАК МАТКА СКОПСКО
ПЛАЖИТЕ НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО Теракотните икони од Виничкото Кале  потекнуваат од 4-тиот до 5-тиот век од нашата ера, спаѓаат во редот на најавтентичните и оригинални откритија.
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved