Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИД


Легендата вели дека „кога св. Климент стигнал во Охрид, не само што почнал да ги подучува неговите жители на глаголското писмо на светите браќа Кирил и Методиј, туку, гледајќи дека луѓето живеат во колиби покриени со слама и потпрени со диреци, почнал да ги подучува како да градат убави куќи од камен

Легендата вели дека „кога св. Климент стигнал во Охрид, не само што почнал да ги подучува неговите жители на глаголското писмо на светите браќа Кирил и Методиј, туку, гледајќи дека луѓето живеат во колиби покриени со слама и потпрени со диреци, почнал да ги подучува како да градат убави куќи од камен. Прво тој ја соѕидал неговата црква, а потоа сите почнале да ѕидаат убави камени куќи“. Ги учел да садат и да калемат овошки, ги лекувал со тревки и разни растенија, ги подучувал како да избегнат опсади на освојувачки војски.

Површина:
Број на жители:

 

Време: 9 август
Н. висина: 550-700 м.
Пр. реткости :

Плашица

Регион: Охрид
Стартно место:  Сараиште

Рута:

Внимание:
Тура: 

Варијанта А: Климент и Наум на брегот изградиле свои манастири: Климент манастирот Св. Пантелејмон, а Наум подигнал манастир на јужна страна од Езерото. Наум починал во 910 г. и бил погребан во својот манастир. Легендата му гo дала епитетoт Чудотворец. И денес, кога ќе ставите уво на неговиот гроб, (велат дека) се слуша чукањето на неговото срце. Климент починал шест години по својот собрат и погребан е во гробот кој самиот си го подготвил, од десната страна на предолтарниот простор, во неговата црква на Плаошник.

Информации
>> Испечати
>> Фото Мапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
E-Mail: contact@kralemarko.org.mk
Повеќе информации: www.kralemarko.org.mk
www.ohrid.gov.mk
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved