Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

 Пристигнаа штрковите во Катлановско блато...
Pristigle rode u Katlanovsko blato...

првите штркови пристигнуваат околу 12 - 14 март Прво доаѓа еден штрк, веројатно мажјакот
до Младенци ги поправат гнездата до 7 април, на Благовец имаат и младенчиња
секогаш се враќаат во истото гнездо, на истата бандера Колку и да е урнато гнездото тие ќе носат сламки, гранки, пак ќе си го свијат по своја мерка
се грижат за домот, за малите штркчиња, а на есен без да забележи никој, заминуваат на југ Катлановско Блато е познато одморалиште на птиците преселници
Старите штркови не си одат. Знаат дека не можат да го изодат долгиот пат, па остануваат дома да си умрат на родното огниште Во овој живописен предел речиси и да нема бандера каде што нема гнездо на штркови.
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved