Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден
 

Керамика со сликани мозаици
колекција Хераклеа
цена од 600- 900 денари

Керамика со сликани мозаици
колекција Хераклеа
цена од 600- 900 денари

Керамика со сликани мозаици
колекција Хераклеа
цена од 600- 900 денари

Керамика со сликани мозаици
колекција Хераклеа
цена од 600- 900 денари

Керамика со сликани мозаици
колекција Хераклеа
цена од 600- 900 денари

Керамика со сликани фолклорни мотиви
битолските народни везови
цена од 300- 500 денари

 

 


Кукли во народна носија                      
битолскиот крај
цена од 700- 1500 ден

Кукли во народна носија                      
битолскиот крај
цена од 700- 1500 ден

Сувенири со битолски везови
со мотиви - вртешка, вијулка, крст и др.
цена од 350 – 800 денари


Лични податоци

 Битолски сувенири

Име и презиме

 Јулијана Петровска

 

Како ракотворец на битолски сувенири има учествувано на:
ЕХПО -Битола 2002 , 2003 , 2004 год.
Саем на стари занаети и домашни ракотворби Делчево 2003
Саем на македонски ракотворби Охрид 2003
Саем на македонски ракотворби Битола 2003
Коинички средби Велес 2003
Претставување на Македонска вечер Стрежево 2004
Бројни изложби во организација или гостување на ЗУР Македонски ракотворби - Битола, 2004-2009 година

Жиро сметка

 

Даночен број

 

Банка

 

Адреса (место, улица, број)

Битола

Телефон

389  070 395578 / 075 395578

E-mail

 mk.handycraft@yahoo.com

Сувенир

Сувенирите се рачно изработени, уникатни или изработени во мали серии.

Материјал од кој е изработен

Сувенирите се рачно изработени, уникатни или изработени во мали серии. Целта е да се популаризира македонската народна традиција и култура водени од уметничкиот дух на народниот творец , создавајки услови битолскиот сувенир да патува и раскажува за едно време минато, сегашно, идно

Детали поврзани со нарачката,
начинот на плаќање и доставата

 превземи

Цена

 600 - 1.500 денара

Сертификат

Поседува Потврда издадена од Завод за заштита на спомениците на културата, природните реткости, музеј и галерија - Битола бр. 03-320/1 од 11 06 2002 год. за изработка на сувенири според оргиналноста на народните носии од Битолскоит регион. Авторското дело: Колекција од рачно изработени сувенири е регистрирано под деловоден бр.216 од 05 09 2008 во Берин Доо Скопје - Друштво за интелектуална сопственост

 

| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved