Сувенири

КАЛЕНДАР www.365.4d.mk
да
не
можеби
Тимот на KINGMARKOLAND Ви посакува убав ден

МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

Прошетка низ минатото“ постојана поставка-периодот од Праисторија до 20 век за Скопје со неговата околина

Музејот е основан 1949 година. Во 1970 година Музејот се сместува во адаптираниот дел од старата Железничка станица. Како комплексен музеј тој ја поврзува дејноста на подрачјето на археологијата, историјата, етнологијата, историјата на уметност, во регионот на град Скопје.

Површина:
4.500/2.000 м2 изложбен простор
Работно време:

07.00-15.00  тел ++389 2 3113 609; 3114 742

Цена на билет:
Актуености: изложба од ископувањата на локалитетот Кале
Реткости :

неолит од Говрлево,
eдинствената мумија во Македонија

Регион: Скопје
Стартно место: Мито Хаџивасилев бб

Рута: „Прошетка низ минатото“ постојана поставка-периодот од Праисторија до 20 век за Скопје со неговата околина.

Внимание: Во Старата чаршија се наоѓаат депандансите во Сули ан-поставка за „Историјата на старата скопска чаршија“. „Меморијалниот музеј на Покраинскиот комитет на КПЈ“ и „Меморијалниот музеј на илегалната работилница за оружје од НОБ“.

Варијанта А: Музејот поседува фонд од 21.950 музејски предмети: археологија, историја, етнологија и историја на уметност. Во фундусот на музејот влегуваат донацијата од 182 фотографии на Благоја Дрнков и донацијата на jапонска графика Укијое. Во 1991 година Љубомир Белогаски му подари на Музејот 159 дела (претежно акварели).

Информации
>> Испечати
>> Фотомапа
>> Фотогалерија
Информации за патувањето
>> Како да стигнете
>> Побарајте водич
>> Побарајте сувенир
Можност за посета
Kонтакт:

janakievska.gordana@gmail.com

Информации:
++  389 070/775025 
| |
(c) Copyright 2008, Krale Marko, All Rights Reserved